Bitininkai nuo 2020 m. sausio 2 d. iki vasario 3 d. kviečiami teikti paraiškas pagal paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2020–2021 metų programos priemones.

Programos įgyvendinimo taisyklės: Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2020–2022 metų programos įgyvendinimo taisyklės

Paraiškos pildymo formos, instrukcijos

Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2020–2022 metų programą sudaro šios priemonės:

  • „Techninė pagalba bitininkams ir jų grupėms“
  • „Kova su avilių kenkėjais ir bičių ligomis, ypač varoatoze“
  • „Bičių avilių transportavimo į ganyklas racionalizavimas“:

36. Pagal priemonę „Bičių avilių transportavimo į ganyklas racionalizavimas“ tinkamos finansuoti išlaidos: kompensuojama iki 60 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, bet ne daugiau kaip 900 Eur už vieno avilių transportavimo įrenginio (priekabos bičių aviliams transportuoti) ir ne daugiau kaip 320 Eur už vieno priedo avilių transportavimo įrenginiui įsigijimą (bičių avilių krovimo inventorius, automobiliniai liftai-keltuvai ir krovimo mechanizmai). Vienam pareiškėjui kompensuojamas tik vieno avilių transportavimo įrenginio ir (ar) vieno jo priedo įsigijimas.

  • „Medaus ir bičių produktų fizinių ir cheminių savybių analizė, siekiant nustatyti jų kokybines savybes“
  • „Bičių šeimų atnaujinimas“:

40.2. bičių laikytojui naujų avilių įsigijimo išlaidos kompensuojamos iki 60 proc. kainos, bet ne daugiau kaip 80 Eur už vieną avilį (jei viršijamos šiai priemonei skirtos lėšos, pirmenybė teikiama mediniams aviliams).

  • „Bitininkystei ir bitininkystės produktams skirtos taikomųjų mokslinių tyrimų programos“
  • „Rinkos stebėsena“
  • „Bitininkystės produktų kokybės gerinimas, siekiant didinti jų vertę rinkoje:

 48. Pagal priemonę „Bitininkystės produktų kokybės gerinimas, siekiant didinti jų vertę rinkoje“ vienam pareiškėjui kompensuojama iki 60 proc. patirtų tinkamų finansuoti išlaidų 48.1–48.11 papunkčiuose išvardyto bitininkavimo inventoriaus priemonei įsigyti (vienas pareiškėjas gali įsigyti tik vieną priemonę), bet ne daugiau kaip:

48.1. 300 Eur už rankinį medsukį;

48.2. 600 Eur už elektrinį-rankinį medsukį;

48.3. 900 Eur už elektrinį medsukį;

48.4. 500 Eur už nerūdijantį atakiavimo stalą;

48.5. 400 Eur už nerūdijantį vaško lydytuvą;

48.6. 500 Eur už elektrinį vaško lydytuvą;

48.7. 400 Eur už žiedadulkių džiovyklą;

48.8. 600 Eur už nerūdijančio plieno medaus laikymo – nusodinimo talpyklą arba talpyklų komplektą (nuo 50 iki 200 litrų);

48.9. 800 Eur už korių atakiavimo įrangą;

48.10. 150 Eur už bičių duonos pašalinimo iš korių mašiną; 

48.11. 700 Eur už bičių duonos džiovyklą ir dekristalizatorių.

Išsirinkite tinkamą prekę iš asortimento, atspausdinkite pasirinktą prekę iš elektroninės parduotuvės ir pridėkite prie paraiškos.

Jeigu nerandate dominačios prekės prašome parašyti mums laišką čia arba paskambinti telefonu +370 699 78200. Surasime optimaliausią variantą ir paruošime komercinį pasiūlymą.